GENEL SEKRETER

 

1965 yılında Çorum Sungurlu´da doğdu. İlk ve orta okulu Sungurlu’da Lise ve Yüksek öğrenimini Ankara’da tamamlamayı müteakip, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlayarak 2017 yılında mezun oldu. American Noarcon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yerel Yönetimler Anabilim Dalı Yerel Yönetimler Doktora Programını "Yerel Yönetimlerde Kent Sorunları ve Mali Disiplin" konulu tezi ile tamamladı.

1991 yılında başladığı memuriyet hayatında Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatlarında çeşitli görevler üstlendi. 2001 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdür vekilliği görevini yürüttü. 2007 yılında Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünde Şube Müdürlüğü ve Fakülte Sekreterliği görevlerini icra etti. 2009 yılından itibaren de 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa tabii olarak faaliyet gösteren ve bir kamu tüzel kişiliği olan T.C. İç Anadolu Belediyeler Birliğinde Genel Sekreter olarak görevini sürdürmektedir. Görevi gereği uluslararası alanda belediyecilik hizmetleri çerçevesinde; İngiltere, Almanya, Belçika, İsviçre, Rusya, Hollanda, İspanya, İtalya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Kırgızistan, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Suriye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Balkan Ülkeleri olmak üzere otuzun üzerinde ülkeye teknik inceleme ziyaretinde bulundu. Buradan edinmiş olduğu bilgi ve deneyimlerini kurumsal anlayış ile üye belediyelerin hizmetine sundu. İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarca düzenlenen 657, 2886, 4734,4735, 5216, 5393 sayılı kanunlar kapsamında mevzuat bilgilendirme eğitim ve seminerlerine katılım sağlayıp başarısından dolayı sertifikalar ve plaketlerle ödüllendirildi. Edinmiş olduğu bilgi ve deneyimlerini üye belediyelerle paylaşarak, belediye çalışmalarına katıldı. Bu katılımları karşılığı, ilgili belediye başkanlıklarınca yüzlerce plaket ve teşekkür yazıları ile onurlandırıldı.

                15 yıldan buyana sürdürmüş olduğu İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreterlik görevindeki katkılardan dolayı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18-r maddesi gereğince Yozgat/ Bahadın, Kırklareli/ Ahmetbey, Osmaniye/ Yarbaşı Belediyelerinin Meclis Kararları ile, kendisine “Fahri Hemşerilik Beraat” verilmiştir.

 Ayrıca Osmaniye-Yarbaşı Belediyesinin 02.09.2022 tarih 2022/45 sayılı Meclis kararı ile kasabanın ana caddesine “Salim Çoruk” ismi verilmiştir.

            Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce çalışmalarında başarılı bulunan bazı Belediyelere 07.05.2018 tarihinde verilen “Şehir Ödülleri Türkiye” jürisinde, üst jüri üyesi olarak görev almıştır.

            2019 yılında düzenlenen, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde “Yerel Demokrasinin ve Yurttaş Katılımının Desteklenmesine Yönelik” katkılarından dolayı,  26 Şubat 2020 günü Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyince, Kongre Başkanı Andres Knapa tarafından Salim Çoruk’a ödül verilmiştir.

            Ayrıca, sorumlu bir bürokrat ve vatandaş olarak ülkesine daha iyi hizmet etmenin anlayışı ile sivil toplum örgütlenmesine katkı sağlamak için;

  • Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Kurucu MYK Üyeliği ve Örgütlenme Sekreterliği,
  • Tüm Yargı Mensupları Derneği Kurucu Genel Başkanlığı,
  • Tüm Yargı Sendikaları Örgütlenme Genel Sekreterliği,
  • Birleşik Büro-İş Sendikası Genel Sekreterliği ve Örgütlenme Sekreterliği,
  • Mamak Kaymakamlığı İnsan Hakları Kurul Üyeliği,
  • Çankaya Kaymakamlığı İnsan Hakları Kurul Üyeliği,
  • Etimesgut Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Yöneticiliği,
  • Ankara Çorumlular Derneği Mamak Şubesi Yöneticiliği,
  • Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Onursal üyeliği,

 gibi sosyal sorumluluk projeleri, sendika faaliyetleri ve sivil toplum örgütlerinde çeşitli görevler üstlendi.

            Kamusal ve örgütlü mücadele alanında edindiği tecrübe ve deneyimle,  sosyal belediye hizmetlerinin etkin yürütülmesi kapsamında başarılı çalışmalar yaptı.

            Salim Çoruk 1 kız çocuğu babası olup, Almanca bilmektedir.