TÜZÜK

T.C

İÇ ANADOLU BELEDİYELER BİRLİĞİ

TÜZÜĞÜ

 

 

Birliğin Adı ve Merkezi:

 

Madde 1- Birliğin adı            : T.C. İç Anadolu Belediyeler Birliği

Birliğin kısa adı          : İ.A.B.B.

Birliğin Merkezi         : Ankara’dır.

 

Birliğin Kuruluşu ve Tüzük Değişikliği:

 

Madde 2- T.C.İç Anadolu Belediyeler Birliği Bakanlar Kurulunun 25/01/1991 tarihli ve 91/1427 sayılı Kararı ile kurulmuş, Bakanlar Kurulu Kararı 16/02/1991 tarihli ve 20788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa göre hazırlanmıştır.

 

Bu Tüzükte geçen;

 

a)      Birlik   : İç Anadolu Belediyeler Birliğini,

 

b)      Başkan            : Birlik Başkanını,

 

c)      Meclis : Birlik Meclisini,

 

d)      Encümen         : Birlik Encümenini,

 

e)      Vali     : Ankara Valisini, ifade eder.

 

 

Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi:

 

Madde3- Birliğin faaliyetleri Birliğe Üye belediyelerin yetki alanı ile sınırlıdır. Birlik görevleri ve amaçları doğrultusunda faaliyet gösterir, yatırım yapar. Birliğin çalışma süresi sınırsızdır.

 

 

Birliğin Üye Belediyeleri:

 

Madde 4-  Birlik aşağıdaki Üye Belediyelerden oluşmaktadır.

 

AFYONKARAHİSAR : Sultandağı Beld., Dazkırı Beld., Evciler Beld., Sultandağı-Dereçine Beld., Dinar Beld., Beyyazı Beld., Fethibey Beld., Çay- Karamıkkaracaören Beld., Çay- Pazarağaç Beld., Emirdağ Beld., İhsaniye Beld., Kızılören Beld., Sinanpaşa-Akören Beld., Çobanlar- Kocaöz Beld.

AKSARAY : Gülağaç-Saratlı Beld., Taşpınar Beld., Yeşiltepe Beld.

AMASYA : Gümüşhacıköy Beld.

ANKARA : Yenimahalle Beld., Kalecik Beld., Elmadağ Beld.

ARTVİN: Ardanuç Beld., Kemalpaşa Beld.

BİLECİK : Gölpazarı Beld.

BOLU  : Mengen Beld., Mudurnu Beld., Mengen-Gökçesu Beld., Kıbrıscık Beld.

BURDUR : Burdur Beld., Yeşilova Beld.

BİNGÖL : Yayladere Beld., Kiğı Beld.

ÇANKIRI : Ilgaz Beld., Eldivan Beld., Şabanözü Beld.

ÇORUM : Ortaköy Beld., Ortaköy-Aşdağul Beld., Mecitözü Beld., Oğuzlar Beld., Laçin Beld., Dodurga Beld., Osmancık Beld., Bayat Beld.

DENİZLİ : Bekilli Beld., Buldan Beld., Bozkurt Beld.

ERZİNCAN: Üzümlü-Altınbaşak Beld.

ESKİŞEHİR : Tepebaşı Beld., Beylikova Beld., Odunpazarı Beld., Han Beld., Mahmudiye Beld., Çifteler Beld., Günyüzü Beld.

GÜMÜŞHANE: Gümüşhane Beld.                                                 

HATAY : Samandağ Beld.

ISPARTA: Aksu Bld., Kuleönü Beld.

KAHRAMANMARAŞ : Nurhak Beld.

KASTAMONU: Daday Beld., Ağlı Beld.

KAYSERİ : Sarız Beld.

KIRIKKALE : Delice Beld., Delice-Çerikli Beld., Çelebi Beld., Keskin Beld., Balışeyh Beld.

KIRKLARELİ: Babaeski-Alpullu Beld., Kofçaz Beld., Lüleburgaz-Ahmetbey Beld., Lüleburgaz- Evrensekiz Beld., Kaynarca Beld., İnece Beld.

KIRŞEHİR : Akpınar Beld., Kaman-Kurancılı Beld., Özbağ Beld., Boztepe Beld., Kaman Beld., Çiçekdağ- Köseli Beld., Çiçekdağı Beld.

KONYA : Tuzlukçu Beld.

KÜTAHYA: Dumlupınar Beld.,Demirci Beld.

MALATYA : Hekimhan Beld., Arguvan Beld.

NEVŞEHİR : Hacıbektaş Beld., Kozaklı Beld.

NİĞDE : Çiftlik-Azatlı Beld., Alay Beld., Çiftlik Beld., Bor-Çukurkuyu Beld., Aktaş Beld., Bor- Kemerhisar Beld., Çiftlik-Bozköy Beld., Yıldıztepe Beld., Çiftlik-Divarlı Beld.

SİVAS  : Gemerek-Çepni Beld., Altınyayla-Deliilyas Beld., Divriği Beld., Gemerek-Sızır Beld., Zara Beld., Gemerek Beld.

TOKAT : Ataköy Beld., Almus-Gölgeli Beld., Almus-Kınık Beld., Almus-Görümlü Beld., Niksar-Yazıcık Beld.

TRABZON : Düzköy Beld.

TUNCELİ : Nazımiye Beld., Pülümür Beld., Çemişgezek Beld., Ovacık Beld.

UŞAK  : Sivaslı Beld., Ulubey Beld.

YOZGAT : Çandır Beld., Çayıralan Beld., Boğazlıyan Beld., Boğazlıyan-Uzunlu Beld., Sorgun-Bahadın Beld.

ZONGULDAK : Ereğli-Kandilli Beld., Alaplı-Gümeli Beld., Çaycuma Beld., Ereğli-Gülüç Beld., Alaplı Beld., Çaycuma-Karapınar Beld., Çaycuma-Perşembe Beld., Kilimli-Muslu Beld., Kilimli Beld., Kilimli- Çatalağzı Beld.

 

Birliğin Görev Yetkileri:

 

Madde 5:

 

1- Birliğe, üye belediyelerin ortak çalışmalarına yön verecek temel strateji, politika ve ilkelerin belirlenmesine yardımcı olmak,

 

2- Kısa ve uzun dönemli plan ve programların hazırlanmasında mevcut deneyim ve birikimleri değerlendirmek, değişen ve gelişen toplumun gereklerine cevap verecek yöntemler geliştirmek,

 

 

 

 

 

 

3- Birlik Üyesi belediyelerin seçim ve atama yoluyla görev alan her kademedeki personelinin hizmet içi eğitim gereklerini karşılamak için eğitim programları düzenlemek; düzenletmek, gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen, yerel yönetimlere ilişkin sempozyum, konferans, seminer, eğitim çalışması gibi toplantıları duyurmak, destek  vermek ve üye belediyelerin görevlilerinin katılım ücretlerini karşılamak; bu tür toplantılarda sunuş yapacak olan birlik üyesi belediyelerin görevlilerinin uzmanlar ve akademisyenlerle birlikte ön çalışma yapmasını  organize etmek ve sağlamak,

 

4- Hızlı kentleşme sürecine bağlı olarak ortaya çıkan konut, fiziki ve sosyal altyapı, ulaşım, trafik çevre koruma, temizlik gibi konularda ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulması için her türlü araştırma yapmak, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, tesisler kurmak ve işletmek,

 

5- Belde halkının tüketim gereklerini uygun fiyat ve nitelikte sağlamalarına yardımcı olmak için tanzim satış ve benzeri işletmeler biçiminde örgütlenmelerine destek ve rehberlik etmek yanında aynı amaca yönelik her türlü girişimde bulunmak, pazarlamayla ilgili tesisler kurmak, işletmek , kurulmuş olanlara ortak olmak,

 

6- Birliğin üye belediyelerin finans gereksinimlerinin karşılanması için ulusal ve uluslar arası kuruluşlardan kredi sağlamaya çalışmak,

 

7- Yurt içi ve Yurt dışı kuruluşlarla temel işlevleri ile ilgili ilişkiler kurmak, amaçlarına uygun toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak, üye belediyelerin düzenlediği, katıldığı, tören, kutlama, festival, sempozyum, seminer, eğitim çalışması, tanıtım kampanyası gibi etkinliklere teknik ve mali destek sağlamak; temsil, tören ve ağırlama giderlerini karşılamak,

 

8- Belde halkının belediye hizmetlerinden haberdar olmasını, belediyece yürütülen çalışmalarla ilgili eleştiri, dilek ve önerilerini açıklayarak katılımcı belediye yaklaşımı içinde dinamik olarak yer almasını sağlamak,

 

9-  İlgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve halkla iletişimin etkin ve sürekli olması için kitap, gazete, dergi, bülten, broşür gibi yayınlar, tanıtım veya eğitim diski ile film gibi görsel malzeme hazırlamak, hazırlatmak, Birlik üyelerinin bu tür etkinliklerine fikri, teknik ve mali destek sağlamak,

 

10- Açıklanan amaçlara ulaşma ve görevlerini yerine getirebilmek için taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kiraya vermek, kiralamak, satmak, ortaklaşa kullanmak,

 

11- Belirtilen işlevlerini yerine getirmek için gerekirse sürekli ya da geçici nitelikte danışma, araştırma ve planlama grupları oluşturmak; araştırma, planlama çalışmaları yapmak, yaptırmak,

 

12- Bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması ve etkin kullanımının sağlanması için eğitim programları düzenlemek, belediye hizmetlerine yönelik yazılımlar hazırlatmak, üyelerine bilgisayar ve bilgisayarla kullanılacak her türlü teknik malzeme yardımında bulunmak, üyeler için web siteleri hazırlatmak ve bu siteler vasıtasıyla üyelerin birbiriyle bilgi ve belge paylaşımını beldelerin ve belediyelerin tanıtımını daha etkin ve yaygın olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,

 

13- Sağlık tesisleri açmak, işletmek, üyelerin açmış oldukları sağlık tesislerine mali ve teknik destek sağlamak;  Birlik yukarıda açıklanan amaçlara ulaşmak ve görev konularına giren işleri yürütmek için mevzuatın Belediyelere tanıdığı hak ve yetkilere sahiptir.

 

14- İş makinesi kiralamak, satın almak, bunları üyelere süreli tahsis ederek kullandırmak; Birlik bütçesinden, üyelerin kiraladıkları veya satın aldıkları iş makineleri ve benzeri ekipmanlar için ödedikleri kira ve bakım onarım giderlerinin tümü yada bir kısmı için katkı sağlamak,

 

15- Üye belediyelerden isteyenlerin planlama ve parselasyon işleri gibi imara ilişkin teknik çalışmalarını yapmak, yaptırmak; Kültür ve tabiat varlıklarının korunması, çevre sağlığı ve korunması, hava, su ve toprak kirliliğini önleme, turizm, termal ve sağlık turizmi, düzenli kentleşme, ekonomik kalkınma ve dönüşüm alanlarına ilişkin projeler hazırlamak, hazırlatmak; uygulamak ve uygulatmak Belediyelerin bu tür çalışmalarına teknik ve mali destek sağlamak,

 

16- Birlik üyesi belediyelerin kanunen yapmak zorunda oldukları norm kadro ve stratejik plan gibi çalışmalarına; hizmetlerine ilişkin planlama, proje hazırlama, işlerine teknik ve mali katkı sağlamak; bu çalışmaları belediye adına yapmak, yaptırmak,

 

17- Birlik yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak ve görevlerini yürütmek için mevzuattın mahalli idarelere tanıdığı her türlü yetkiyi kullanır; gerektiğinde Kamu Kurum ve Kuruluşları yada onların kurdukları şirketlerle, sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütür; gerektiğinde yaptığı ve yaptırdığı hizmetlerin giderlerine üye belediyelerle yapılacak protokol ve anlaşmalar çerçevesinde üye  belediyelerin katkısını sağlayabilir. Birlik kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir, gerektiğinde kurulmuş şirketlere ortak olur veya kurulacak şirketlere  kurucu ortak olarak katılır; Birlik özel gider ve geliri bulunan hizmetlerini içişleri bakanlığının izni ile bütçe içinde işletme kurarak yapabilir.

 

18- İç Anadolu Belediyeler Birliği, Tüzük’te Birliğe devir edilmesi öngörülen mahalli, müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye belediyelerin hak ve yetkilerine sahiptir.

 

19- Belediye ve bağlı idareler ile bunların iştiraklerinin başkan, meclis üyesi ve çalışanlarına yönelik her türlü eğitim faaliyeti ile konferans, seminer, panel, çalıştay gibi etkinlikler gerçekleştirmek, eğitim merkezleri oluşturmak, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını teşvik etmek, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışı teknik gözlem aktiviteleri düzenlemek.

 

20- Yurtiçi ve yurtdışı belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile doğal ve toplumsal olaylardan etkilenen belediyelerle dayanışmayı teşvik etmek ve destek olmak, bu amaçla belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak üzere gerektiğinde afet ve acil durum merkezi oluşturmak.

 

21- Avrupa Birliği(AB) uyum sürecinde ülkemiz yerel yönetimlerine destek olmak, yerel yönetimlerle ilgili AB müktesebatının oluşturulmasına katkı sağlamak ve uygulamasına rehberlik etmek.

 

22- Gerektiğinde Belediye mensuplarına, Birlik merkezinde ve diğer yerlerde, konaklama ve şehir içi ulaşım hizmeti sağlamak.

 

23- Belediyeciliğin geliştirilmesi amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

 

 

 

 

 

 

Birliğin Organları:

 

Madde 6- Birliğin organları şunlardır:

 

1-Birlik Meclisi

2- Birlik Encümeni

3- Birlik Başkanı

 

 

BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ

 

Birlik Meclisinin Kuruluşu:

 

Madde 7- Birlik Meclisi, üye belediye meclislerinin üye sayılarının 12’ye kadar olan kısmı için seçilecek 1 ve 12’nin üzerindeki her 10 üye için seçilecek 1 üyeden oluşur. Üye belediyelerin meclisleri Yasanın gösterdiği oranda yedek üye de seçer.

 

Üye belediyelerin başkanları Birlik Meclisinin doğal üyesidir. Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de dahildir.

 

Birlik Meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleri ile sona erer. Üyeliğin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir. Belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliğini kaybedenler Birlik Meclis üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.

 

 

Meclisin Görev ve Yetkileri:

 

Madde 8- Birlik Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek,

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,

c) Borçlanmaya karar vermek,

d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar  vermek,

e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,

f) Şartlı bağışları kabul etmek,

g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek,

h)Birlik yatırımlarının yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek,

i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek,

j) Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek,

k) Tüzük değişikliğini kabul etmek,

l) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,

m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasında anlaşmazlıkları karara bağlamak,

n) Birliğin feshine karar vermek.

 

 

 

 

 

 

Meclis Başkanlık Divanı:

 

Madde 9- Birlik meclisi, mahalli idareler genel seçimlerini müteakip Ankara Valisinin çağrısı üzerine 10 gün içinde en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için Birlik Başkanını, birinci ve ikinci meclis başkan vekili ile üç katip üyeyi seçer Seçilen başkan divanı ilk iki yıl için görev yapar. İlk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

 

 

 

Meclis Toplantısı ve Karar Nisabı:

 

Madde 10- Birlik meclisi her yıl Nisan ve Ekim aylarında olağan olarak Birlik Başkanı’nın uygun göreceği bir yerde toplanır. Toplantı en az üç gün önceden üyelere duyurulur. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alınır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis başkanı ve meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin gerekçeli talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez. Nisan ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır.

 

 

 

 

Birlik Meclisinin Kararlarının Kesinleşmesi:

Madde 11- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de birlik meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar İçişleri Bakanlığının onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Birlik Meclis Kararlarının Yürürlüğe Girmesi:

 

Madde 12- Kesinleşen meclis kararları Ankara Valiliğine gönderilmekle yürürlüğe girer.

 

Komisyonlar: 

 

Madde 13- Birlik meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclis dönem başı toplantısında ve ya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurulabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

 

 

 

 

 

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Birlik Encümeninin Oluşumu:

 

Madde 14- Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği dört üyeden oluşur. Bu dört üye, farklı belediyelerden seçilir.  Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirmesi durumunda Birlik Genel Sekreteri veya görevlendireceği bir encümen üyesi tarafından yürütülür.

 

 

Encümenin Görev ve Yetkileri:

 

Madde 15- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.

b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) İki bin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.

g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.

h) Birliğin eğitim faaliyetlerinde görev alanlara ödenecek; ders, kurs, konferans gibi ücretler ile araştırma, raporlama faaliyetleri ve yazılı/görsel yayınlarda yer alacak eserler için ödenecek telif ücretlerini belirlemek.

ı) Kuruluş amacında belirtilen görevlerle ilgili olarak ulusal ve uluslar arası kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği, bilgi alışverişi, toplantı, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetlere karar vermek.

 

Birlik Encümeni Toplantı ve Karar Nisabı:

 

Madde 16- Birlik encümeni ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

 

Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Başkan tarafından kabul edilmeyen konular görüşülemez. Encümene havale edilen konular bir ay içerisinde görüşülerek karara bağlanır.

 

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

 

Birlik Başkanı:

 

Madde 17- Birlik meclisi, birliğin kuruluşunda veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının  ilanından itibaren ilk toplantısında birlik meclis üyeleri arasından gizli oyla iki yıl için seçilir. İlk iki yıldan sonra seçilecek birlik başkanı, mahalli idareler genel seçimi sonucu yapılacak ilk meclis toplantısına kadar görev yapar. Görev süresi içerisinde başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde birlik başkanı seçimi tekrar yapılır.

Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri:

 

Madde 18- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

 

Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

 

a)Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak,

b) Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak,

c) Birliği yargı mercileri önünde temsil etmek veya vekil tayin etmek,

d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek,

e)Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,

f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,

g) Yetkili organların kararlarını almak şartıyla sözleşme yapmak,

h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak,

i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak,

j) Birlik personelini atamak,

k) Birliği denetlemek,

l) Şartsız bağışları kabul etmek,

m) Birlik Başkanı sahip olduğu yetkilerden uygun gördüklerini Birlik Genel Sekreterine devretmek,

n) Faaliyet raporunu hazırlamak, Nisan ayında Meclise sunmak, Nisan ayı sonuna kadar Kamu oyuna açıklamak ve birer örneğinin Sayıştaya ve İçişleri Bakanlığına gönderilmesini sağlamak.

 

Kanunla birliğe verilen birlik meclis ve birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve bu yetkileri kullanmak.

 

Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye kanunun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

 

 

BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ

 

Teşkilat:

 

Madde 19- Birlik teşkilatı, bu Tüzükle verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak amacı ile, Birlik Genel Sekreterinin yönetimi altında, hukuk, eğitim, dış ilişkiler, çevre ve şehircilik, mali hizmetler, basın ve yayın, yazı işleri, strateji geliştirme gibi ihtiyaca göre kurulacak birimlerden oluşur. Birimler, birlik meclisince kararlaştırılarak oluşturulur. Birliğin birimlerinde ve personelin çalışma, görev ve imza yetkileri, Birlik Başkanının onayı ile hazırlanan iç genelge ile belirlenir.

Birlik personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin kanunlarda hüküm bulunmayan hallerde belediyelerin emsal kadroları için öngörülen mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

 

Birlik Personeli:

 

Madde 20- Birlik Genel Sekreteri, birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak Birlik Genel Sekreteri  ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

 

Birlik Belediye Kanunun belediye personeli ile düzenlemelerine birlik personelinin atama, yükselme, haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar kurulunca belirlenen norm kadro esas usullerine , kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında yönetmelik ve kamu kurum ve kuruluşlarının daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak atanacaklar hakkında sınav yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, Belediye Kanununda belirtilen esas ve usullere göre birlik üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü mali ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere birlik encümeni kararı ile ek ödeme yapılabilir.

 

Birlik Genel Sekreterinin Görevleri:

Madde 21- Birlik Genel Sekreteri, Birliğe ait hizmetleri başkan adına ilgili mevzuat, birlik tüzüğü ve başkanın direktif ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar. Birlik başkanı, hangi yetkileri Birlik Genel Sekreterine devrettiğini yazılı olarak belirler.

MALİ HÜKÜMLER

 

Birliğin Gelirleri:

 

Madde 22- Birliğin gelirleri şunlardır:

 

a) Birlik üyelerinin Birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılım payları,

b) Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,

d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,

e) Kira ve faiz gelirleri,

f) Bağışlar,

h) Diğer gelirler.

 

Birliğin Giderleri:

 

Madde 23- Birliğin giderleri şunlardır:

 

a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak harcamalar,

b) Birliğin personeline ve seçilmiş organların üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,

c) Hizmet karşılığı alınacak ücretlerle diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,

d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,

e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,

f) Dava takip ve icra giderleri,

g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,

h) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,

i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri,

j) Birliğin eğitim faaliyetlerinde görev alanlara ödenecek ders, kurs, konferans gibi ücretler ile araştırma, raporlama ve benzeri faaliyetler, yazılı/görsel yayınlarda yer alacak esreler için ödenecek telif ücretleri,

k) Birlik hizmetlerine ilişkin yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırma giderleri,

l) Uluslar arası kuruluşlara ödenen üyelik aidatları ve yapılan yardımlar,

m) Birliğin görev, yetki ve faaliyetleri kapsamındaki harcamalar,

n) Diğer giderler

Üyelerin Birliğin Faaliyet Giderlerine Katılım Payları:

 

Madde 24- Birliğe üye belediyelerin bütçelerinin bir önceki yıl bütçe kesin hesapları esas alınarak gelirleri toplamının %01,5 (binde bir buçuğu) oranında hesaplanan yıllık katılma payları Temmuz ayının 1’inde tahsil edilir. Üye belediyelerin Birliğe ödeyecekleri katılım paylarının kendilerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş(İller Bankası) tarafından kesilerek, Birliğin hesabına aktarılması yönünde meclis kararı almaları halinde, birinci fıkrada belirlenen tarihlerde payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından katılım payları kesilerek Birliğin hesabına aktarılır.

 

Meclis kararı almayan ve birinci fıkrada belirtilen tarihlerde Birlik katılım payı yatırmayan belediyelerin ödemeleri gereken tutar ödeme tarihini takip eden ayın(Ağustos ayının) 1’inde Birliğin başvurusu üzerine bu belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden, ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek birliğin hesabına gönderilir. Birliğe üye belediyeler, gelir kesin hesaplarının meclislerinin Mayıs ayı toplantısında görüşülüp karara bağlanmasının ardından Haziran ayı başına kadar, kesinleşen gelir tutarını birliğe yazılı olarak bildirir.

 

 

Birlik Bütçesi:

 

Madde 25- Birlik Bütçesi bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

 

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet Mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

 

Birlik Başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği Birlik Genel Sekreteri Bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

 

Birlik meclisi birlik bütçesini Ekim ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

 

Bütçe ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

 

 

Birlik Bütçesinin Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi:

 

Madde 26- Birlik bütçesi birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 11 ve 12. Maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

 

Üst Yönetici:

 

Madde 27- Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.

 

Harcama Yetkilisi:

 

Madde 28- Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini Birlik Genel Sekreterine devredebilir.

 

Çalışma Programı ve Faaliyet Programı:

 

Madde 29- Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır. Birlik başkanı, yıllık çalışma programına göre yürütülen faaliyetleri, bütçe gerçekleşme durumu ile Birliğin mali yapısını açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu dönem başı toplantısında Birlik başkanı veya yetki vermesi halinde Birlik Genel Sekreteri tarafından meclise sunulur.

 

Birliğin Alım, Satım, İhale ve Hesap İşleri:

 

Madde 30- Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018  sayılı Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.

 

Birliğin Tutacağı Defterler:

 

Madde 31- Birlik evrak kayıt defteri, meclis ve encümen karar defteri, demirbaş eşya kayıt defteri ile mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinde birlikler için ön görülen defterler ile gerekli diğer defterleri tutarlar.

 

 

Üye Mahalli İdarelerin ve Vatandaşların Birlik Hizmetlerinden Faydalanma Usulleri:

 

Madde 32- Birlik hizmetlerinden yararlanmada; sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan yörelerdeki belediyeler ile Anadolu kültürünü ulusal ve uluslar arası düzeyde temsil etme ve tanıtma gücü bulunan belediyelere öncelik tanınır.

 

Birliğin imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı hizmetleri ile temizlik ve katı atık hizmetlerine verdiği destekten öncelikle belediye sınırları içinde imar planı olan alanlarda yaşayanların yararlandırılması esastır.

 

Birliğin Üyelerinin Sorumluluğu:

 

Madde 33- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.

Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye belediyeleri bağlamaz.

 

Birliğe Katılma:

 

Madde 34- Birliğe katılmak isteyen belediyelerin kendi meclislerinde alacakları katılma kararlarının birlik meclisince kabulü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile katılım gerçekleşmiş olur.

 

 

 

Birlikten Ayrılma:

 

Madde 35- Birlik üyeliğinden ayrılmak isteyen Belediyeler, kendi meclis kararları ile ayrılabilirler,

Birlik alacakları, 5355 sayılı kanunun 21. Maddesi ile Birlik Tüzüğünün 24. Maddesi hükümlerine göre tahsil edilir.

 

 

Tüzük değişikliği:

 

Madde 36- Birlik Tüzüğü değişikliği; birlik meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu kararı ve sonrasında İçişleri Bakanı onayı ile gerçekleşir.

 

Birliğe katılma ve ayrılma taleplerinin kararları toplam üye sayısının dörtte birinden az olmayan katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

 

Birliğin Tasfiyesi:

 

Madde 37- Birlik meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.

Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütür. Tavsiye işlemleri en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.

 

Yürütme:

 

Madde 38- Bu tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.

 

Yürürlük:

 

Madde 39- Bu tüzük İçişleri Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girer.